ไมโยเคนซามะ (วัดไมโยฟูกุ-จิ)
HOME > สถานที่ > ไมโยเคนซามะ (วัดไมโยฟูกุ-จิ)
  • ไมโยเคนซามะ
  • ต้นดอกไม้การ์ยุ-โน-ฟูจิ
  • ไมโยเคนซามะ

    ศาลเจ้าไมโอเกน-กุ

  • ต้นดอกไม้การ์ยุ-โน-ฟูจิ

    ต้นดอกไม้การ์ยุ-โน-ฟูจิ

ไมโยเคนซามะ (วัดไมโยฟูกุ-จิ)

เมืองโจชิ

รากฐานของไมโอเคนซามะถูก
วางไว้ในปี พ.ศ.1857
โดยฮิดากะ ศิษย์ของ นิชิเรน
และเปิดขึ้นโดยนิชิโยะ
ผู้เยี่ยมชมอาจจะชื่นชอบอนุสรณ์
สถานที่จัดไว้อย่างสวยงาม
ที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม

ศาลเจ้า/วัด

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 1465 Myokencho
URL
Web Site
Tel
0479-22-0650

BACK TOP