ทัวร์ริมทะเลโชชิ
HOME > สถานที่ > ทัวร์ริมทะเลโชชิ
  • ยุคเท็นไมย (1780s)  ศาลเจ้าไมโอเกน-กุ
  • ยุคเท็นไมย (1780s) ศาลเจ้าไมโอเกน-กุ

    ภาพวาดของสถานที่ที่มีชื่อเสียงในโชชิ ตั้งแต่ยุคเท็นไมย (1780s)

ทัวร์ริมทะเลโชชิ

เมืองโจชิ

ทัวร์ริมทะเลโชชิเป็นทัวร์ชมวิว
ทิวทัศน์อันสวยงามที่มีโขดหิน
แปลกๆ ซึ่งพบได้ที่ศาลเจ้า
วัดต่างๆและชายหาดของโชชิ

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

URL
Web Site
Tel
0479-24-8739
mail
bnka@city.choshi.lg.jp

BACK TOP