กำแพงเคนไบโดะ
HOME > สถานที่ > กำแพงเคนไบโดะ

กำแพงเคนไบโดะ

เมืองโจชิ

ชื่ออย่างเป็นทางการของกำแพง
นี้ชื่อทัทสุนอย ถูกใช้เป็นท่อส่ง
น้ำสำหรับการผลิตซอสซีอิ้วที่ดี
ที่สุดของฮิเกตะ โชยุ จากปลาย
สมัยเอโดะถึงสมัยไมยจิ

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

BACK TOP