ไมยไวย
HOME > สถานที่ > ไมยไวย

ไมยไวย

เมืองโจชิ

เสื้อผ้าที่เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชาวบ้าน
และชาวประมงในสมับเอโดะ

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

Tel
0479-24-8739
mail
bnka@city.choshi.lg.jp

BACK TOP