ศาลเจ้าคาวากุชิ-จินจะ
HOME > สถานที่ > ศาลเจ้าคาวากุชิ-จินจะ
 • ศาลเจ้าคาวากูชิ-จินจะ ผู้เทพเจ้าคุ้มครองเรือประมง
 • วิวปากแม่น้ำโทเนกาวะ
 • เทศกาลโอชิโอะ
 • ศาลเจ้าคาวากูชิ-จินจะ ผู้เทพเจ้าคุ้มครองเรือประมง

  ศาลเจ้าคาวากูชิ-จินจะ ผู้เทพเจ้าคุ้มครองเรือประมง

 • วิวปากแม่น้ำโทเนกาวะ

  วิวปากแม่น้ำโทเนกาวะ

 • เทศกาลโอชิโอะ

  ศาลเจ้าเคลื่อนที่สำหรับ เทศกาลโอชิโอะ

ศาลเจ้าคาวากุชิ-จินจะ

เมืองโจชิ

สร้างขึ้นในปี พ. ศ. 1529
เทพเจ้าที่นี่ได้รับการสักการะบูชา
โดยสมาชิกของอุตสาหกรรมการ
ประมงในฐานะผู้คุ้มครองเรือ
ประมง เทศกาลโอชิโอะจัดขึ้น
ที่นี่ทุกวันที่ 15 ของเดือนที่ 6
ของปฏิทินเก่า

ศาลเจ้า/วัด

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 2 - 6378 Kawaguchicho
URL
Web Site
Tel
0479-22-3333
วันหยุดปกติ
เปิดตลอดทั้งปี
แนะนำ
ขณะที่คุณปีนบันไดขึ้นไป วิวด้านหลัง
ของคุณก็จะน่าดูและตื่นเต้นมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ
ที่จอดรถ
ไม่ได้

BACK TOP