โทกาวะ เขตประวัติศาสตร์ของโชชิ
HOME > สถานที่ > โทกาวะ เขตประวัติศาสตร์ของโชชิ
  • วิวของเขตประวัติศาสตร์โทกาวะ
  • เขตประวัติศาสตร์โทกาวะ  (ถนนโมโตอูระ-โดริ)
  • วิวของเขตประวัติศาสตร์โทกาวะ

    วิวจากท่าเรือประมงของโทกาวะ

  • เขตประวัติศาสตร์โทกาวะ (ถนนโมโตอูระ-โดริ)

    เขตถนนประวัติศาสตร์ โมโตอุระ-โดริ

โทกาวะ เขตประวัติศาสตร์ของโชชิ

เมืองโจชิ

เมืองนี้ยังคงความเป็นหมู่บ้าน
ชาวประมง ตรอกซอกซอยที่
แคบๆที่จัดเรียงรายเป็นตาราง

ภูมิทัศน์ของเมือง

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองโชชิ 3 -11006 Tokawamachi
URL
Web Site
Tel
0479-24-8739
mail
bnka@city.choshi.lg.jp
ที่จอดรถ
รถ 10 คัน

BACK TOP