รถไฟฟ้าโชชิ สถานีอินูโบะ
HOME > สถานที่ > รถไฟฟ้าโชชิ สถานีอินูโบะ

รถไฟฟ้าโชชิ สถานีอินูโบะ

เมืองโจชิ

ป้ายที่เก้าของรถไฟฟ้าโชชิ
(โชชิ ถึง โทกาวะ)

การขนส่งสาธารณะ

ที่อยู่
เมืองโชชิ 9595-1 Inubosaki
URL
Web Site
Tel
0479-25-1106
แนะนำ
แครกเกอร์ข้าวนูเรเซมเบย
จิ้มซอสซีอิ้ว สามารถหาชิม
ได้ง่ายๆภายในสถานีและ
ขอแนะนำไอศกรีมนูเรเซมเบย
ด้วยเช่นกัน

BACK TOP