ร้านของชำ ทานิยะ คิโมโนะ, พิพิธภัณฑ์ยูเมมูราซากิ
HOME > สถานที่ > ร้านของชำ ทานิยะ คิโมโนะ, พิพิธภัณฑ์ยูเมมูราซากิ
  • พิพิธภัณฑ์ยูเมมูราซากิ
  • พิพิธภัณฑ์ยูเมมูราซากิ

ร้านของชำ ทานิยะ คิโมโนะ, พิพิธภัณฑ์ยูเมมูราซากิ

เมืองคาโทริ

ร้านของชำนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2391
ทั้งโกดังสินค้าและพิพิธภัณฑ์
ยูเมมูราซากิ เปิดให้เข้าชมได้
ยกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่
จับต้องได้ของชาติ

พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 581 Omigawa
URL
Web Site
Tel
0478-54-3131

BACK TOP