ที่่ฝังศพของมัทสุโมโตะ โกชิโระที่1
HOME > สถานที่ > ที่่ฝังศพของมัทสุโมโตะ โกชิโระที่1

ที่่ฝังศพของมัทสุโมโตะ โกชิโระที่1

เมืองคาโทริ

ที่ฝังศพของนักแสดงชื่อดัง
มัทสุโมโตะ โกชิโระที่1 เป็นสถานที่แห่ง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดด้วย

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 377 Omigawa
URL
Web Site

BACK TOP