สถานที่เกิดของทาดาทากะ ซาโตะ
HOME > สถานที่ > สถานที่เกิดของทาดาทากะ ซาโตะ
  • สถานที่เกิดของทาดาทากะ ซาโตะ
  • สถานที่เกิดของทาดาทากะ ซาโตะ

สถานที่เกิดของทาดาทากะ ซาโตะ

เมืองคาโทริ

ทาดาทากะ โซโตะ (พ.ศ. 2370 ถึงพ.ศ. 2425)
เคยเป็นหมอสมัยใหม่ของประเทศและเป็น
ผู้ก่อสร้างโรงพยาบาลโตเกียว จุนเทนโดะ
(หลังนั้นกลายเป็นมหาวิทยาลัยจุนเทนโดะ)
พื้นบ้านเกิดของเขาได้ยอมรับให้เป็นสถานที่
แห่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 450 Omigawa
URL
Web Site

BACK TOP