โคมไฟถนนทุกค่ำคืนที่ ทะซึโนมิยะ กาชิ
HOME > สถานที่ > โคมไฟถนนทุกค่ำคืนที่ ทะซึโนมิยะ กาชิ
  • โคมไฟถนนทุกค่ำคืนที่  ทะซึโนมิยะ กาชิ
  • จินโกไซย โกซาบูเนะ
  • โคมไฟถนนทุกค่ำคืนที่ ทะซึโนมิยะ กาชิ

  • จินโกไซย โกซาบูเนะ

โคมไฟถนนทุกค่ำคืนที่ ทะซึโนมิยะ กาชิ

เมืองคาโทริ

ทะซึโนมิยะ กาชิเคยเป็นทางเข้า
ของถนนโอโมเทซานโดะที่นำไป
สู่ศาลเจ้า คาโตริ-จิงกุ โคมไฟ
ถนนทุกค่ำคืนริมฝั่ง
แม่น้ำโทเนกาวะ เป็นแม่น้ำที่
เก่าแก่ที่สุด

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ Tsunomiya
URL
Web Site

BACK TOP