ที่รับฝากของศาลเจ้ากาโตริ
HOME > สถานที่ > ที่รับฝากของศาลเจ้ากาโตริ
  • ที่รับฝากของศาลเจ้ากาโตริ
  • ที่รับฝากของศาลเจ้ากาโตริ

ที่รับฝากของศาลเจ้ากาโตริ

เมืองคาโทริ

สร้างขึ้นเมื่ื่อปี พ.ศ. 2452 เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของเทศบาล

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1697 Katori
URL
Web Site
Tel
0478-57-3211
mail
info@katori-jingu.or.jp
ราคา
เปิดตลอดปี
ที่จอดรถ
ใช่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

BACK TOP