ห้้องโถงเก่าแก่ไฮเดน ของศาลเจ้ากาโตริ
HOME > สถานที่ > ห้้องโถงเก่าแก่ไฮเดน ของศาลเจ้ากาโตริ
  • ห้้องโถงเก่าแก่ไฮเดน ของศาลเจ้ากาโตริ
  • ห้้องโถงเก่าแก่ไฮเดน ของศาลเจ้ากาโตริ

ห้้องโถงเก่าแก่ไฮเดน ของศาลเจ้ากาโตริ

เมืองคาโทริ

สร้างพร้อมกับห้องโถงหลักในปี พ.ศ. 2243
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของจังหวัด

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1697 Katori
URL
Web Site
Tel
0478-57-3211
mail
info@katori-jingu.or.jp
วันหยุดปกติ
เปิดตลอดปี
ที่จอดรถ
ใช่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

BACK TOP