ประตูโรมอมของศาลเจ้ากาโตริ
HOME > สถานที่ > ประตูโรมอมของศาลเจ้ากาโตริ
  • ประตูโรมอมของศาลเจ้ากาโตริ
  • ประตูโรมอมของศาลเจ้ากาโตริ

ประตูโรมอมของศาลเจ้ากาโตริ

เมืองคาโทริ

สร้างโดยโชกุนในปี พ.ศ. 2243 เป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 1697 Katori
URL
Web Site
Tel
0478-57-3211
mail
info@katori-jingu.or.jp
วันหยุดปกติ
เปิดตลอดปี
ที่จอดรถ
ใช่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

BACK TOP