ห้องโถงฮอนเดนของศาลเจ้ากาโตริ
HOME > สถานที่ > ห้องโถงฮอนเดนของศาลเจ้ากาโตริ
  • ห้องโถงฮอนเดนของศาลเจ้ากาโตริ
  • ห้องโถงฮอนเดนของศาลเจ้ากาโตริ

ห้องโถงฮอนเดนของศาลเจ้ากาโตริ

เมืองคาโทริ

สร้างโดยโชกุนในปี พ.ศ. 2243 เป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1697 Katori
URL
Web Site
Tel
0478-57-3211
mail
info@katori-jingu.or.jp
วันหยุดปกติ
เปิดตลอดปี
ที่จอดรถ
ใช่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

BACK TOP