ศาลเจาคาโทร
HOME > สถานที่ > ศาลเจาคาโทร
  • ศาลเจาคาโทร
  • ศาลเจาคาโทร

ศาลเจาคาโทร

เมืองคาโทริ

ศาลเจ้าที่มีความสำคัญถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ์เพื่อคุ้้มครองประเทศปัจจุบันยังมีผู้้คนมากราบไหว้เพื่อคุ้มครองครอบครัว เพื่อชัยชนะก่อนการแข่งขันสำคัญ

สถาปัตยกรรม

ศาลเจ้า/วัด

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1697 Katori
URL
Web Site
Tel
0478-57-3211
mail
info@katori-jingu.or.jp
วันหยุดปกติ
เปิดตลอดทั้งปี
ที่จอดรถ
ใช่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

BACK TOP