รูปปั้นทองแดงของ ทาดาทากา อิโนะ
HOME > สถานที่ > รูปปั้นทองแดงของ ทาดาทากา อิโนะ
  • รูปปั้นทองแดงของ ทาดาทากา อิโนะ
  • รูปปั้นทองแดงของ ทาดาทากา อิโนะ

รูปปั้นทองแดงของ ทาดาทากา อิโนะ

เมืองคาโทริ

สร้างขึ้นโดยผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียงในด้าน
ประติมากรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นชื่อ
อูจิฮิโระ โอกูมะ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462

มรดกทางวัฒนธรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 771 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP