บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ
HOME > สถานที่ > บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ
  • บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ (ร้านค้า)
  • บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ (การศึกษา)
  • บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ (โกดัง)
  • บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ (ร้านค้า)

  • บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ (การศึกษา)

  • บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ (โกดัง)

บ้านพักเก่าแก่ของ อิโนะ ทาดาทากะ

เมืองคาโทริ

เป็นบ้านพักของทาดาทากะ อิโนะ
(พ.ศ. 2288-2364) ผู้ที่ทำแผนที่
ของประเทศญี่ปุ่นได้ถูกต้องเป็น
ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น
มีชีวิตถึงอายุ 30 ปี

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1899 Sawarai
URL
Web Site
Tel
0478-54-1118
เวลาทำการ
เวลาเข้าชม:
9:00 ~ 16:30 
(เข้าจนถึง 16:00น.)
วันหยุดปกติ
วันหยุดปีใหม่
(12/29~1/1)
ราคา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่จอดรถ
ที่จอดรถด้านหลังของ
พิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ
รถ 70 คัน
ราคา 500 เยน

BACK TOP