สะพานโทโยฮาชิ (จาฮ์จาฮ์บาชิ)
HOME > สถานที่ > สะพานโทโยฮาชิ (จาฮ์จาฮ์บาชิ)
  • สะพานโทโยฮาชิ (จาฮ์จาฮ์บาชิ)
  • สะพานโทโยฮาชิ (จาฮ์จาฮ์บาชิ)

สะพานโทโยฮาชิ (จาฮ์จาฮ์บาชิ)

เมืองคาโทริ

สะพานข้ามแม่น้ำโอโนกาวะ มีชื่อที่ติดหูว่า
"จาฮ์จาฮ์ บาชิ" จากเสียงกระเซ็นของน้ำ
(จาฮ์จาฮ์ ในภาษาญี่ปุ่น) ที่ไหลผ่านท่อน้ำ
ของสะพานลงสู่แม่น้ำโอโนกาวะ

ภูมิทัศน์ของเมือง

ที่อยู่
เมืองกาโตริ Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP