อาคารธนาคารเก่า มิทซุบิชิ สาขาซาวาระ
HOME > สถานที่ > อาคารธนาคารเก่า มิทซุบิชิ สาขาซาวาระ
  • อาคารธนาคารเก่า มิทซุบิชิ สาขาซาวาระ
  • อาคารธนาคารเก่า มิทซุบิชิ สาขาซาวาระ

อาคารธนาคารเก่า มิทซุบิชิ สาขาซาวาระ

เมืองคาโทริ

อาคารธนาคารเก่ามิทซุบิชิ
สาขาซาวาระถูกสร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2457 ตัวอาคารทั้งสองชั้นถูก
สร้างด้วยอิฐแบบตะวันตกพร้อม
เพดานในห้องโถงที่งดงาม

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1903-1 Sawarai
URL
Web Site
เวลาทำการ
ปิดในขณะนี้
วันหยุดปกติ
ปิดในขณะนี้

BACK TOP