ร้านอาหารแห้งนากามูรายะ
HOME > สถานที่ > ร้านอาหารแห้งนากามูรายะ
  • ร้านอาหารแห้งนากามูรายะ
  • ร้านอาหารแห้งนากามูรายะ

ร้านอาหารแห้งนากามูรายะ

เมืองคาโทริ

สร้างขึ้ึ้นในปี พ.ศ. 2457 ได้ไม่นานก็ถูกไฟ
ไหม้ จึงใช้การก่อสร้างที่ทนทานไฟซึ่งถือ
ว่าเป็นการก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น
มีกำแพงหนาถึง 45 ซ.ม. ถูกยกให้เป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมของจังหวัด

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 1902 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP