ร้านซอสซีอิ้วโชโจะ
HOME > สถานที่ > ร้านซอสซีอิ้วโชโจะ
  • ร้านซอสซีอิ้วโชโจะ
  • ร้านซอสซีอิ้วโชโจะ

ร้านซอสซีอิ้วโชโจะ

เมืองคาโทริ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2343 ร้านซอสซีอิ้วนี้ผลิต
ซอสซีอิ้วมาตั้งแต่สมัยเอโดะ อาคารหลาย
อาคารยังคงสภาพการออกแบบร้านต่างๆ
ในสมัยเอโดะไว้ได้รับเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของจังหวัด

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 3406 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP