ร้านเก่าแก่อาบูโซะ
HOME > สถานที่ > ร้านเก่าแก่อาบูโซะ
  • ร้านเก่าแก่อาบูโซะ
  • ร้านเก่าแก่อาบูโซะ

ร้านเก่าแก่อาบูโซะ

เมืองคาโทริ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2337 แต่ร้านสร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2443 ในขณะที่โกดังสินค้าสร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2341 มีจารึกบนแผ่นหินว่า "กันยายน,
กันไซย 10 (พ.ศ. 2341) ปีม้า" และน่าจะเป็น
โกดังสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดของเขตซาวาระ
ได้รับเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของจังหวัด

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 503 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP