ร้านหนังสือโชบุนโดะ
HOME > สถานที่ > ร้านหนังสือโชบุนโดะ
  • ร้านหนังสือโชบุนโดะ
  • ร้านหนังสือโชบุนโดะ

ร้านหนังสือโชบุนโดะ

เมืองคาโทริ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2423 ตัวอาคารนี้
สามารถทนทานไฟได้ถึงสามเท่า
ได้รับให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของจังหวัด

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 503 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP