ร้านของชำฟูกูชิน
HOME > สถานที่ > ร้านของชำฟูกูชิน
  • ร้านของชำฟูกูชิน
  • ร้านของชำฟูกูชิน

ร้านของชำฟูกูชิน

เมืองคาโทริ

ร้านของชำฟูกูชินสร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2347 ตัวอาคารเริ่มสร้างขึ้น
ในช่วงครึ่งสุดท้ายของ พ.ศ. 2343
และกลายเป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้า
ชาวซากูระ ได้ยกให้เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดอีกด้วย

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองกาโตริ 505 Sawarai
URL
Web Site

BACK TOP