สมาคมการท่องเที่ยว แห่งเมืองซากูระ
HOME > สถานที่ > สมาคมการท่องเที่ยว แห่งเมืองซากูระ

สมาคมการท่องเที่ยว แห่งเมืองซากูระ

เมืองซากุระ

ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่ที่
ทางออกใต้ของสถานี
ไกยไซย-ซากูระ ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
เมืองซากูระ

ข้อมูล

ที่อยู่
เมืองซากุระ 8-7 Sakaecho

BACK TOP