จตุรัสซากูระ ฟูรูซาโตะ
HOME > สถานที่ > จตุรัสซากูระ ฟูรูซาโตะ
  • จตุรัสซากูระ ฟูรูซาโตะ
  • จตุรัสซากูระ ฟูรูซาโตะ

จตุรัสซากูระ ฟูรูซาโตะ

เมืองซากุระ

อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างเมืองซากูระกับประเทศเนเธอร์แลนด์
ซึ่งต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ มีกังหันลมดัตช์
""เดอ เลียฟเดอะ"" เป็นสัญลักษณ์

สถานที่อำนวยความสะดวกสาธารณะ

ที่อยู่
เมืองซากุระ 2714 Usuida
URL
Web Site
Tel
043-486-8898
เวลาทำการ
· ซารังกะ (เขตพักผ่อน
แบบดัตช์ ร้านค้า ห้องน้ำ
ไม่มีค่าใช้จ่าย)
9:00-17:00

· เวลาทำการกังหันลม/
เวลาทำการภายใน
กังหันลม
9:30-12:00, 13:00-16:00

· สวน: เปิดตลอดเวลา
วันหยุดปกติ
· ซารังกะ (เขตพักผ่อน
แบบดัตช์ ร้านค้า ห้องน้ำ
ไม่มีค่าใช้จ่าย)
วันหยุดปีใหม่ (12/28~1/6)

· เวลาทำการกังหันลม/
วันจันทร์
วันหยุดปีใหม่ (12/28~1/6)

· สวน: เปิดตลอดเวลา

BACK TOP