เทศกาลดนตรีแห่งเมืองซากูระ
HOME > สถานที่ > เทศกาลดนตรีแห่งเมืองซากูระ

เทศกาลดนตรีแห่งเมืองซากูระ

เมืองซากุระ

เทศกาลดนตรีของเมืองซากูระ
สืบเนื่องมาจากเทศกาลดนตรี
เอโดะ การแสดงดนตรีนี้มี
ชื่อเสียงมาก มีการแสดงใน
หลายงานนอกเหนือจาก
เทศกาลต่างๆด้วย

เทศกาล

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 185-1 Shinmachi

BACK TOP