เทศกาลเฉลิมฉลองเก่าแก่ ซากูระ-โช
HOME > สถานที่ > เทศกาลเฉลิมฉลองเก่าแก่ ซากูระ-โช

เทศกาลเฉลิมฉลองเก่าแก่ ซากูระ-โช

เมืองซากุระ

ขบวนแห่ของเทศกสลซากูระ
แบ่งเป็นสามลำดับ ขบวนแห่
รถต้นสาเกอันศักดิ์สิทธิ์หรือ
โอมิกิโชะซึ่งเป็นชื่อของระบำ
แห่ของเมืองซากูระ

เทศกาล

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 185-1 Shinmachi

BACK TOP