สนามบินนานาชาตินาริตะ เทอร์มินอล 2 และ 3
HOME > สถานที่ > สนามบินนานาชาตินาริตะ เทอร์มินอล 2 และ 3

สนามบินนานาชาตินาริตะ เทอร์มินอล 2 และ 3

เมืองนาริตะ

สนามบินนานาชาตินาริตะ แบ่งออกเป็นอาคารผู้โดยสารชั้น 1, 2 และ 3 (LCC) ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้

การขนส่งสาธารณะ

Wi-Fi

ที่อยู่
เมืองโชชิ 1-1 Furugome
URL
Web Site

BACK TOP