สนามบินนานาชาตินาริตะ
HOME > สถานที่ > สนามบินนานาชาตินาริตะ

สนามบินนานาชาตินาริตะ

เมืองนาริตะ

สนามบินนานาชาตินาริตะ แบ่งออกเป็นอาคารผู้โดยสารชั้น 1, 2 และ 3 (LCC) ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ใช้

การขนส่งสาธารณะ

ที่อยู่
เมืองนาริตะ Goryobokujo-1-1 Sanrizuka

BACK TOP