โรงงานยามาซะ และ ฮิเกตะ โชยุ
HOME > สถานที่ > โรงงานยามาซะ และ ฮิเกตะ โชยุ

โรงงานยามาซะ และ ฮิเกตะ โชยุ

เมืองโจชิ

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองโชชิ 7 Suehirocho

BACK TOP