ประภาคารอินูโบซากิ
HOME > สถานที่ > ประภาคารอินูโบซากิ

ประภาคารอินูโบซากิ

เมืองโจชิ

อินูโบซากิ อยู่ตะวันออกสุดของคาบสมุทรโชชิ ในภูมิภาคคันโตะ ""ประภาคาร อินูโบซากิ"" ที่อยู่บนแหลมเป็็นสัญลัษณ์ของโชชิ

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองโชชิ 9576 Inubosaki
วันหยุดปกติ
เปิดตลอดปี

BACK TOP