หอสมุดโรกูซานที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์วัสดุต่างๆ
HOME > สถานที่ > หอสมุดโรกูซานที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์วัสดุต่างๆ

หอสมุดโรกูซานที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์วัสดุต่างๆ

เมืองซากุระ

หนังสือเก่าแก่ที่มีค่ายิ่งเช่น
ฮารูมะ วาเกะ เป็นพจนานุกรม
ญี่ปุ่น-ดัตช์ ที่ถูกเก็บไว้ที่นี้ที่
ห้องสมุดโรกูซาน

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 18 Nabeyamamachi
Tel
043-484-1021
เวลาทำการ
เปิดวันหยุดสุดสัปดาห์
10:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
เข้าครั้งสุดท้ายเวลา 16น.
วันหยุดปกติ
วันธรรมดา
ราคา
ไม่มีค่าใช้จ่าย

BACK TOP