อาคารเมโมเรียล เซนนินซูกะ ไกยนังโยมิน
HOME > สถานที่ > อาคารเมโมเรียล เซนนินซูกะ ไกยนังโยมิน

อาคารเมโมเรียล เซนนินซูกะ ไกยนังโยมิน

เมืองโจชิ

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองโชชิ 2, 6426-3 Kawaguchicho

BACK TOP