อาคารท่าเรือโชชิ
HOME > สถานที่ > อาคารท่าเรือโชชิ

อาคารท่าเรือโชชิ

เมืองโจชิ

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองโชชิ 6385-267, 2 Kawaguchicho

BACK TOP