รอบเมืองคาวากุชิ (เขตช้อปปิง ฮิกาชิ จินซะ)
HOME > สถานที่ > รอบเมืองคาวากุชิ (เขตช้อปปิง ฮิกาชิ จินซะ)

รอบเมืองคาวากุชิ (เขตช้อปปิง ฮิกาชิ จินซะ)

เมืองโจชิ

ภูมิทัศน์ของเมือง

ที่อยู่
เมืองโชชิ 2, 6385-349 Kawaguchicho

BACK TOP