อนุสาวรีย์โกร์โยะ ฮามากูชิ
HOME > สถานที่ > อนุสาวรีย์โกร์โยะ ฮามากูชิ

อนุสาวรีย์โกร์โยะ ฮามากูชิ

เมืองโจชิ

สถาปัตยกรรม

ที่อยู่
เมืองโชชิ 429 Higashishibacho

BACK TOP