สวนเก่าแก่ของ ฮ็อตตะ มาซาโตโมะ
HOME > สถานที่ > สวนเก่าแก่ของ ฮ็อตตะ มาซาโตโมะ

สวนเก่าแก่ของ ฮ็อตตะ มาซาโตโมะ

เมืองซากุระ

สวนแบบไมยจิแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
เขตบ้านพักของฮ็อตตะ
มาซาโมโตะ ซึ่งมีคุณค่าใน
ฐานะสวนของเดอิมโยะที่ยัง
หลงเหลืออยู่และได้ยอมรับให้
เป็นสถานที่สวยงามแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2558

สวน/สวนสาธารณะ

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 274 Kaburagimachi
เวลาทำการ
สวนเทศบาล เปิดทุกเวลา
ราคา
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่จอดรถ
รถ 10 คัน

BACK TOP