เครื่องมือเกี่ยวกับการค้าขาย แห่งเมืองนาริตะ
HOME > สถานที่ > เครื่องมือเกี่ยวกับการค้าขาย แห่งเมืองนาริตะ

เครื่องมือเกี่ยวกับการค้าขาย แห่งเมืองนาริตะ

เมืองนาริตะ

พิพิธภัณฑ์นี้แสดงอุปกรณ์เครื่อง
มือที่พ่อค้าแม่ค้าใช้ จะเห็นได้
ตามถนนประตูวัด ผู้เยี่ยมชม
สามารถเรียนรู้ว่าการทำธุรกิจ
ในช่วงเวลานั้นดังเป็นอย่างไร

มรดกทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 238 Tsuchiya
URL
Web Site
Tel
04760-22-0234
วันหยุดปกติ
ปิดชั่วคราว

BACK TOP