เขตเมืองประวัติศาสตร์ของ เมืองแห่งวัดนาริตะซาน
HOME > สถานที่ > เขตเมืองประวัติศาสตร์ของ เมืองแห่งวัดนาริตะซาน

เขตเมืองประวัติศาสตร์ของ เมืองแห่งวัดนาริตะซาน

เมืองนาริตะ

วัดแห่งเมืองนี้นำไปสู่ถนน
โอโมเทซานโดะ ถนนที่คอยต้อน
รับนักแสวงบุญที่จะไป
วัดนาริตะซาน ชินโชจิ ทั้งสอง
ข้างทางมีความหลากหลายของ
อาคารต่างๆรวมถึงร้านขายยา
มิทซุฮาชิและร้านปลาไหลอีกด้วย

ภูมิทัศน์ของเมือง

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ Nakamachi
URL
Web Site
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP