วันชินโช จิ ริเนท กีโอโซะ (กรุพระคัมภีร์)
HOME > สถานที่ > วันชินโช จิ ริเนท กีโอโซะ (กรุพระคัมภีร์)

วันชินโช จิ ริเนท กีโอโซะ (กรุพระคัมภีร์)

เมืองนาริตะ

อิสไสยก์โยโดะประกอบด้วยกรุ
พระคัมภีร์หมุนแปดด้าน
การสักการะหนึ่งรอบนั้นมีผเท่า
กับการอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมด

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1 Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP