วัดชินโช-จิ ไซยร์ยุ กอนเคนโดะ
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิ ไซยร์ยุ กอนเคนโดะ

วัดชินโช-จิ ไซยร์ยุ กอนเคนโดะ

เมืองนาริตะ

สร้างขึ้นเมื่ื่อ พ.ศ. 2275
ทั้งไซยร์ยุ กอนเคนและเทพเจ้า
ไมยโอะเกน เทพเจ้าแห่งกาป้อง
กันก็อยู่ข้างในศาลเจ้าหลักด้วย

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1 Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP