วัดชินโช-จิ อิไสยกิโยโดะ
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิ อิไสยกิโยโดะ

วัดชินโช-จิ อิไสยกิโยโดะ

เมืองนาริตะ

สร้างขึ้ึ้นเมื่อ พ.ศ. 2265 มี
พระคัมภีร์หมุนอยู่ใน
ห้องโถงด้วย

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1 Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP