หอระฆัง วัดชินโช-จิ
HOME > สถานที่ > หอระฆัง วัดชินโช-จิ

หอระฆัง วัดชินโช-จิ

เมืองนาริตะ

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1 Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111

BACK TOP