งานไม้ฟูโดะ ไมโย-โอะ และรูปปั้นโดจิทั้งสอง
HOME > สถานที่ > งานไม้ฟูโดะ ไมโย-โอะ และรูปปั้นโดจิทั้งสอง

งานไม้ฟูโดะ ไมโย-โอะ และรูปปั้นโดจิทั้งสอง

เมืองนาริตะ

รูปปั้นของฟูโดะ ไมโยะ-โอะ
เทพเจ้าหลักของวัดชินโช-จิ
สันนิษฐานว่าปั้นโดย
โกโบะ ไดยชิ
รูปปั้นกอนการะ-โดจิอยู่ทางขวา
ปีกขวาและรูปปั้นไซยตากะ-โดจิ
อยู่ทางปีกซ้าย

มรดกทางวัฒนธรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1 Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP