เขตประวัติศาสตร์ของเมืองซากูระ เมืองแห่งปราสาท
HOME > สถานที่ > เขตประวัติศาสตร์ของเมืองซากูระ เมืองแห่งปราสาท

เขตประวัติศาสตร์ของเมืองซากูระ เมืองแห่งปราสาท

เมืองซากุระ

หลากหลายอาคาร
ประวัติศาสตร์ ร่วมถึงบ้าน
พ่อค้าและบ้านพักซามูไร
ที่ยังคงความเป็นเมืองซากูระ
ที่ครั้งหนึ่งเคยขนานนามว่าเป็น
เมืองแห่งปราสาท ทั้งถนนและ
พื้นที่ส่วนต่างๆเป็นสิ่งที่ล้ำค่า
ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ให้เหมือนเก่า

สถาปัตยกรรม

ภูมิทัศน์ของเมือง

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองซากุระ 234 Shinmachi
URL
Web Site

BACK TOP