วัดชินโช-จิ ยากูชิโดะ
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิ ยากูชิโดะ

วัดชินโช-จิ ยากูชิโดะ

เมืองนาริตะ

ห้องโถงยากูชิโดะถูกสร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2198 เป็นห้องโถงหลักอยู่
ในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของวัด

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 904 Kamicho
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP