วัดชินโช-จิ กากูโดะ
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิ กากูโดะ

วัดชินโช-จิ กากูโดะ

เมืองนาริตะ

สร้้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2405 ภายใน
ห้องโถงมีรูปมังกรและรูปสิงโต
แกะสลักอย่างสวยงาม อาคาร
นี้จัดแสดงแผ่นไม้ขอพรและเอมะ
(แผ่นไม้ขอพรสำหรับจำหน่าย)
ที่จัดไว้สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลาย
นอกจากนี้อาคารนี้ยังเป็นหนึ่ง
ในสถานที่ที่แสดงความศรัทธา
ของคนทั่วไปแล้วในห้องโถงมี
""รูปของดานจ์ยูโระ อิชิกาวะ;
ลูกหลานของนาริตะยะรุ่นที่ 7""
และลูกโลกยักษ์สีบรอนซ์
(สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450)

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1, Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111
ที่จอดรถ
มีลานจอดรถอยู่ใกล้ ๆ

BACK TOP