วัดชินโช-จิ โกมโยโดะ
HOME > สถานที่ > วัดชินโช-จิ โกมโยโดะ

วัดชินโช-จิ โกมโยโดะ

เมืองนาริตะ

(สมบัติสำคัญทางวัฒนธรรม)
ห้องโถงใหญ่เก่าแก่ถูกสร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2244 ซึ่งมีพระพุทธ
รูปไดยนิชิเป็นพระประธานและ
เทพเจ้าแห่งไฟ ฟูโดะ-ไมยโอะ
(อธิษฐานเพื่อให้ได้แต่งงาน)
ก็ประดิษฐานอยู่ที่นี้ด้วย

สถาปัตยกรรม

Japan Heritage

ที่อยู่
เมืองนาริตะ 1, Narita
URL
Web Site
Tel
0476-22-2111

BACK TOP